Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury w Rzepinie
ul. Słubicka 3
69-110 Rzepin
tel. 095 759-65-29
fax. 095 759-65-29 wew. 11
mdkrzepin@o2.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek i piątek - 10.00 - 20.00


Ostatnie wiadomości z MDK:

 


Placówka funkcjonuje od stycznia 2005r. – wówczas Rada Miejska w Rzepinie powołała do życia samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Rzepinie.

Podstawowym przedmiotem działania MDK jest:

 • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez kulturę,
 • tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków do korzystania z twórczości filmowej.

W 2005 r. MDK zorganizował 18 imprez, dla porównania - w 2006 r.– już 46.

Pod czujną opieką instruktorów przy MDK działają: zespoły muzyczne, grupy taneczne i recytatorskie. Swoimi występami uatrakcyjniają miejskie i gminne imprezy oraz festyny. Oprócz dotacji z budżetu gminy, posiada również wpływy z wynajmu sal i sprzętu oraz projekcji filmów w Kinie „Chrobry”.

Who is who? Czyli kto jest kim w MDK?

 • Tomasz Sidorkiewicz – dyrektor - na nim ciąży pełna odpowiedzialność za działania Miejskiego Domu Kultury. Doświadczony pedagog – wieloletni nauczyciel muzyki; organizator wielu imprez kulturalnych;
 • Ewa Richert – księgowa - stoi na straży finansów MDK;
 • Agnieszka Wodara – pracownik ds. administracji; instruktor teatralny - Grupa Teatralna Maska;
 • Mariusz "Szpak" Szpakowski – technika estradowa (nagłośnienie i oświetlenie); akustyk, DJ, kinooperator;
 • Iwona Parszywka – instruktor plastyki;
 • Sylwia Kowalczuk – odpowiedzialna za ład i porządek;
 • Edyta Czerniecka - stoi na straży ładu i porządku, portier;
 • Jerzy Sadurski - portier, konserwator, "złota rączka";
 • Wioletta Nowak – instruktor muzyczny i taneczny;
 • Renata Konieczna - instruktor teatralny - Grupa Teatralna Niekoniecznie Konieczni;
 • Izabela Janiak – instruktor taneczny;
 • Katarzyna Leśniak – instruktor muzyczny – grupa Shema;
 • Michał Biłeńczuk -technika estradowa (nagłośnienie i oświetlenie), akustyk, informatyk;
 • Józef Witkiewicz – kinooperator - od ponad 40 lat związany i kojarzony z Kinem „Chrobry” - obecnie na emeryturze;

MDK to także jednostki zamiejscowe.

 • Drzeńsko – zajęcia na świetlicy prowadzi Mariola Biała.
 • Gajec - zajęcia na świetlicy prowadzi Anna Borowska.
 • Sułów – popołudniowe zajęcia na świetlicy prowadzą Katarzyna Leśniak i Lidia Kotulska.

Przeszukaj nas!

Wpisz szukaną frazę:

.